20. yüzyıl Soykırımlarına Kısa Bir Bakış…

imagesCAC1RM7N 

Almanya (Holokost) 

1941 ve 1945 yılları arasında Nazi Almanya’sında meydana gelen Holokost’ta yaklaşık altı milyon Yahudi (kaynaklara göre sayı değişir) öldürülmüştür. Hitler, Yahudileri ölüm kamplarına naklettirmiş, buralarda da gruplar halinde belirli bir gaz odalarına götürüp gaz verilerek ya da vurularak öldürtmüştür. Yehudilerle birlikte bazı etnikler ve muhalifler de naziler tarafından öldürülmüştür.

Bu savaşta Sovyetler Birliğinin içinde yer alan Azerbaycan`ın 3 milyon nüfusunun 700 bin erkek ve kadını, faşist Hitler`e karşı savaşmışlardır. II Dnüya savaşına katılan Azerbaycan Türklerinden  yaklaşık 300 bini bu savaşta canlarını koyarak geri dönememişlerdir.

Ermeniler ise, Hitler`in nazi davasına katılarak, tüm güçleriyle Hitler`i desteklemişlerdir. Hatta Yahudilerin soykırımında bile büyük rolleri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist Almanya’ya Ermenilerin kitlesel olarak yardım ettiğine dair hiçbir şüphe yoktur Bunları bu günkü İsrail`in devleti ve milleti de bilmekteler.  Örneğin:

            “…Ermeni generali Karekin Nezhdeh Ermeni Tseghagron teşkilatını kurdu. Sadece bu teşkilat   vasıtasıyla genç Ermeniler faşist SS teşkilatına ve diğer elit Alman askeri kuvvetlerine katıldılar. Faşist Almanya’nın Ermenileri koruması çok geniş bir alana yayılmıştı. Bu yüzden Almanya’da ve Fransa’da yaşayan birçok Ermeni 58. panzer birliklerine ve Wehrmacht’ın 10. ordusuna girmişlerdi. Ermeni Devrimci Federasyonu’nun liderleri Alman istihbaratı ile çok sık ilişkiler içindeydiler…Ermeniler Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar için yaptıklarını, şimdi Almanya için y apıyorlardı: Casusluk. 1941 yılının ortalarından 1944 yılının Eylülü’ne kadar Ermeniler Türkiye’de ve bütün Ortadoğu’da faşist Alman istihbaratı ile çok yakın işbirliği yaptılar. Ermeni gizli ajanları Alman propagandasını yapıyor ve Yahudileri takip ederek yakalanmaları için faşistlere yardım ediyorlardı…En ibret verici yan ise, Almanların savaşı kaybettiğini gördükleri anda Ermeniler Müttefiklerin saflarına doğru kaçmasıydı…” (27 Aralık 2010, Ermeniler Hitler’in Nazi Davasına Katılıyor, http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=68&t=2366)

Ermenistan (1918 ve 1992 Hocalı soykırımı)

Ermeniler 1918 yılında Bolşevik Rusya`sının tam desteğiyle Azerbaycan’ın Şamahı, Guba, Salyan, Lenkeran v.b kentlerine saldırarak soykırım yapmışlardır. Ermeni çeteleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce Azerbaycan Türk`üne vahşicesine işkenceler yapmışlar, camilere kaçanları ise diri diri camilerde yakmışlardır. Böylece, 100 binlerce Azerbaycan Türk`ü Rus – Ermeniler tarafından soykırıma uğramışlardır. 122 köy ve binlerce ev yakılmış. Günümüzde de toplu mezarlar gün ışığına çıkmaktadır. Örneğin, Nisan 2007`de Quba`da bir toplu mezar bulundu bu mezardaki cesetlerin hepsi Ermeni çeteleri tarafından öldürülen kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 1992 yılnda ise, Azerbaycan`ın Karabağ bölgesini işgal ederek Hocalı`da bir gecede 613 Türk`ü vahşicesine işkencelerle öldürmüşlerdir. Ermenilerin yaptıkları bu soykırımlar gittikçe dünya devletleri ve ABD`nin bazı eyaletleri tarafından tanınmağa başlanmıştır…

Rusya (Holodomor soykırımı)

1932-1933 Ruslar dünya`ya buğdayı ihraç ederken, bilerek bir suni açlıkla, Ukrayna`nın 1/4 nüfusunu yaklaşık 8 milyon insanı soykırıma uğratmışlardır. 80 yıl önce, Sovyetler Birliği`nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya`nın Kuban bölgesinde milyonlarca Ukraynalı, Rusların bu oyunundan açlıktan ölmüştür. Hatta, başka bölgelere kaçmak isteyenlerin gitmesine engel olunarak, katliama seyirci kalınmıştır. Ruslar kurnazlığla bu soykırım haberlerini mümkün olduğunca sansürleyerek dünyanın dikkatinden saklamışlardır. Rusların, Ukrayna halkına yaptıkları bu soykırım dünya`da Holodomor olarak tanınmaktadır. ABD, Canada, İngiltere ve bazi ülkeler tarafında bu olay soykırım olarak tanınmaktadır…

Sırbistan (Srebrenitsa soykırımı)

Balkanlar`da Yogoslaviya`nın dağılmasından ve iç savaştan faydalanan Bosna Sırpları, 1995`de general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış güçleriyle ve hatta “akrepler” olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçlerinin katılımıyla, Bosana-Hersek`in Srebrenitsa kentinde yaklaşık 8500 Boşnak halkını özellikle çocuk ve kadınları vahşicesine öldürmüşler. Bu soykırım ne yazık ki, 400 Hollanda`lı barış gücü askerlerinin gözü önünde ve Birleşmiş Milletlerin güvenlik bölgesi olarak bilinen bir bölgede yapılmıştır. Bu büyük insan kıyımı Avrupa`da belgelenerek soykırım olarak bilinmektedir… 

İran (Güney Azerbaycan soykırımı)

Anadolu`daki Türk milletinin çoğu Güney Azerbaycan Türklerinin 1946 yılındaki milli hükümetinden habersiz durumdalar. Hatta, bu milletin İran tarafından 1946 yılında bir soykırıma uğrayarak bir yıllık milli hükümetleri kanlı bir şekilde bastırılmasından bile habersizler. 12 Aralık 1946 (21 Azer 1946) Güney Azerbaycan Türklerinin milli hükümeti, dönemin güçlerinin (Rusya ve ABD) İran`a yardımıyla, soykırıma uğruyor. 3 günde 25000 insan öldürülmüş, hatta, Azeri Türkçesindeki kitaplarla birlikte bir öğretmen de dir diri yakılmıştır. Yabancı kaynaklar tarafından ölenlerin saysı 50 bin ve Ermeni asıllı tarihçi Ervand Abrahamiyan, (1982,“Iran: iki devrim arasında”) kitabında ise o dönemde 50 bin insanın Güney Azerbaycan`da (İran Azerbaycanı) öldürüldüğünü yazmaktadır. İran`lı Katuziyan`da böyle bir gerçeği yazmaktadır…

Ayrıca, burada 1915 – 1918 arası Ermeni – Asuri (cilolar) ve Kürt aşiretlerinin, Güney Azerbaycan`ın Hoy, Salmas ve Urmiye şehirlerinde Türklere yaptıkları soykırımlardan bahs etmedik…

Fransa (Cezayir ve Ruanda soykırımı)

Fransa`nın 1954`ten başlayan Cezayirlilere soykırım uygulaması 1 milyon Cezayirlinin canına mal oldu. Fransa ordusu Cezayir`i işgal ederek, masum halka soykırımla birlikte, kadın ve bazı kız çocuklara bile tecavüz etmişlerdir. Fransa`nın Afrika ülkesi Ruanda`da, oyunlarıyla yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştur…

Aran ERDEBİLLİ

08 Nisan 2013

Reklamlar