IRAN/FARS MOLLALARININ GEY-PARAD CƏFƏNGİYYAT VƏ OYUNLARINA AZƏRBAYCANDAN CAVAB.

 

 

 

AMERİKALI JURNALİST ANN COULTER BU FARS/İRANLILARA BOŞUNA “TAGHEAD” ƏMMAMƏLİ KƏLLƏLƏR DEMƏYİBDİR

 

Reklamlar