Meksika Senatosu HOCALI SOYKIRIMI`nı tanıdı

Meksika Senatosunda, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili anlaşma maddelerinden oluşan karar kabul edildi.

26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı’nın sivil halkına karşı saldırıya geçtiği ve uluslararası insan hakları kuruluşların tereddüt etmeden Soykırım olarak adlandırdığı olay sırasında genellikle etnik kimliğine göre yüzlerce insanın ölümüne neden oldukları kararda bildiriliyor.

Kararda, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine de değinilerek, Madrid ilkeleri açıklanıyor, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiği, zorunlu göçmen ve mültecilerin kendi önceki yerleşim yerlerine geri dönmelerinin gerekliliği belirtiliyor.

Kararda ayrıca Temsilciler Meclisi, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının egemenliğine tam saygıyla yaklaşarak, mümkün sayılan formatta en kısa ve hızlandırılmış şekilde Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaya son verecek anlaşmanın sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan hükümetlerini çaba göstermeye ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanılarını sorunun barışçıl çözümünün sağlanması amacıyla her iki hükümete tüm gerekli desteğin gösterilmesine devam etmeye çağırıyor.

Daha sonra ise, Hocalı katliamından19 yıl geçmesine rağmen, katliama ilişkin adaletin sağlanamaması, aynı zamanda, insanlar arasında ilişkilerin yeniden kurulması ve mümkün olan en kısa zamanda her iki toplum arasında yeniden uyumun sağlanması gerektiği de kaydediliyor.

C.S-MRA

20 Aralık 2011

BAKÜ-1NEWS.COM.TR

Reklamlar