1945 Güney Azerbaycan Milli Hükümet başkanı S. Cafer Pişeverinin sözleri

Cafer Pisheveri/ Güney Azerbaycanın Milli Hükümeti 1945!

12 December 2011

Reklamlar