Urmu Gölü ve Güney Azerbaycanla ilgili Azerbaycan Milletvekili Qanire Paşayev`in konuşması (sonbahar oturumu)

1 Ekim 2011

www.oyrenci.com

Reklamlar