Türkiye Cumhuriyeti için Güney Azerbaycanın stratejik ve jeopolitik önemi

…Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafi değeri içinde etnik sorunu var diye eliyle itmemeli ve ihmal etmemelidir. Güney Azerbaycan jeopolitik açıdan Anadolu’nun devamı ve uzantısıdır. Daha doğrusu Anadoluya, Güney Azerbaycan’ın devamı da denilebilir. Güney Azerbaycan’da etkin bir Türk varlığı ve Türk nüfusu söz konusu. Güney Azerbaycan, Azerbaycan Cumhuriyetinin güneyinde ve Aras nehrinin altında, İran’ın Kuzey batısındadır. Güney Azerbaycan’ın batısı ise, Türkiye Cumhuriyetiyle komşudur. Bu bölge önemli bir bölgedir. Türkiye’nin doğu ekseni ve geçiş yolu sayılmaktadır…

…Türkiye Cumhuriyetinin güney ve güneydoğu sınırlarının korunmasında, Güney Azerbaycan’ın toprakları önemli kılmaktadır. Bu arada, Türkiye’nin doğusuyla komşu olan Güney Azerbaycan bölgesi, Kafkaslar, Orta Asya ve bölgeye açılan kolaylığı ve stratejik kapı sağlamaktadır…

…Türkiye Cumhuriyeti bölgedeki rolünü iyice bir daha gözden geçirmelidir. Bölgedeki barış ve güvenliği sağlamak, gücünü artırmak isteyen Türkiye en öncelikli olması gereken konulardan birisi, bölgemizdeki Türkiye Cumhuriyetinden sonra Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı topraklar ve potansiyel güç Güney Azerbaycan Türklerine (İran’da) sahip çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti yıllardır içinde etnik sorunu var diye, Güney Azerbaycan Türkleri gerçeğini bu sorunla eşit tutarak ihmal etmektedir. Hâlbuki Türkiye’deki etniklerin artık bir sorunu yok, günümüz itibariyle, dilleri, Televizyon programları vs. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmektedir. Türkiye’deki bütün liderler ve siyasi görüşler hatta bazi milliyetçi kesimi de, Güney Azerbaycan milletinin 75 yıl boyunca İran Fars Pehlevi ve günümüz İran molla rejimi tarafından uygulanan baskıyı, eritme politikalarını görmezden gelmektedirler. Bu gerçeği dile getirmek yerine ve bu milletin varlığını, kimliğini sormak yerine, ne yazık ki, yalnız seyirci kalmış ve seyirci kalmağa devam etmektedir. Hatta bu millet milli varlığı ve istekleri uğrunda harekete geçtiği an, emperyalizmin uşakları veya maşası olarak suçlanılmaktadırlar. Bu durumda 75 yıl Güney Azerbaycan Türklerini ihmal eden Türkiye devleti ve bazi milli güçlerden bir soru sormak gerekmektedir. Emperyalizmin uşakları ve oyunu diye, bu millet Türk milli kimliği ve varlığından mı vazgeçmelidir? Nasıl oluyor da Azerbaycan Cumhuriyetine (Kuzey Azerbaycan’a) bir millet iki devlet denilmekte, ama Azerbaycan topraklarının üçte ikisi İran’da olan (Güney Azerbaycan) ihmal veya daha doğrusu tanımak istenilmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede etkili bir strateji ortaya koymalı, bu strateji ile hem içindeki bölge güneydoğu, hem de gelecekteki karşılaşacağı kuzey Irak’ın durumunu denetim altına alabilmelidir. Geçmiş 200 yıl içerisinde, Türkmençay ve Gülistan anlaşmasıyla ikiye bölünen Azerbaycan Türklerinin toprakları, yaklaşık 150 km2 İran İslam Cumhuriyetinin kuzey batısında Türkiye Cumhuriyetinin doğu ve güneydoğu sınırlarıyla komşudur. Hatta İran’ın kuzey batısında kalan Azerbaycan toprakları günümüz İran’da ve İran haritasında bile, Azerbaycan eyaletleri ve bölgeleriyle tanınmaktadır.Bu bölge stratejik açıdan önemli bir bölgedir. Dolayısıyla, Türkiye bu bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak için etkin olmak zorundadır…

Aran Erdebilli

2006-Ankara

Reklamlar